Một số thuộc tính của vũ khí trong 9D Cửu Long Tranh Bá

Trong Cửu Long Tranh Bá có rất nhiều vật phẩm khác nhau và bên cạnh những vật phẩm thông thường (Tối hạ cấp, Hạ cấp, Thường, Tốt, Thượng Cấp, Tối thượng cấp… ) thì có những vật phẩm mang thuộc tính đặc biệt gọi là kì bảo.

Một số thuộc tính của vũ khí

Trong Cửu Long Tranh Bá có rất nhiều vật phẩm khác nhau và bên cạnh những vật phẩm thông thường (Tối hạ cấp, Hạ cấp, Thường, Tốt, Thượng Cấp, Tối thượng cấp… ) thì có những vật phẩm mang thuộc tính đặc biệt gọi là kì bảo.

Những vũ khí mang thuộc tính đặc biệt sẽ có tên vũ khí và viền hoa văn màu xanh dương.
Các chỉ số cơ bản như sát thương, cân bằng, độ bền, yêu cầu thành tựu... đều là của vũ khí trung cấp không kèm theo phân loại.

Ví dụ: Côn ngũ phủ chứ không phải Thường Côn ngũ phủ hay Tốt Côn ngũ phủ.
Khả năng tinh luyện các vũ khí kì bảo thấp hơn các vũ khí thông thường.

Quần áo cũng có thể có thuộc tính và chỉ có thể thu được từ Hòm bá vương. Tuy nhiên giá trị của chúng không cao do quần áo trung cấp chỉ có 2 túi.

Thuộc tính tăng ngũ khí: tổng điểm khí tăng không quá 5.

Bích Xà
+1~3 chân khí
+1~3 sinh lực

Cửu Thiên
+1~3 cân lực
+1~3 sinh lực

Đan Phượng
+1~3 chân khí
+1~3 mẫn tiệp

Lôi Ma
+1~3 sinh lực
+1~3 trí tuệ

Phong Hồn
+1~3 chân khí
+1~3 cân lực

Thiên Cương
+1~3 mẫn tiệp
+1~3 sinh lực

Vũ Hồn
+1~3 cân lực
+1~3 mẫn tiệp

Thuộc tính tăng khả năng ra đòn trí mạng và ngũ khí:

Lôi Long
+200/10000 khả năng ra đòn trí mạng
+2 cân lực

Ma Long
+200/10000 khả năng ra đòn trí mạng
+2 trí tuệ

Phong Ma
+200/10000 khả năng ra đòn trí mạng
+2 mẫn tiệp

Thiên Long
+200/10000 khả năng ra đòn trí mạng
+2 sinh lực

Các thuộc tính khác:

Tiểu Long
+3 sát thương

Tiểu Ma
+100~300/10000 khả năng ra đòn trí mạng

Vũ Hoàng
+5% sát thương khí công

Đào Hoa
+5% chính xác khí công
Tác giả: SkyDX