[Bí Cung] Thảo luận cách build Tử Hà Nữ 9D Cửu Long Tranh Bá

Thảo luận cách build Tử Hà Nữ

Tử Hà Nữ 9D

Đặc điểm của Tử Hà Nữ là:

- Có thể đi party để buff ngũ khí và heal máu.
- Có thể solo tuy giết 1 con không nhanh nhưng đánh lâu phải vận công do tự heal máu được.
- Những skill bắt buộc phải max: Quỷ hỏa giáp (buff ngũ khí max +15), Hộ sinh thần công (heal máu max heal 428HP/3s), Cửu hồ bì (tăng né), Tụ linh chi thuật (Tăng dmg, def, HP).

Tử Hà Nữ có một số cách build như sau:

1. Crit build:

- Cân lực vừa đủ cầm vũ khí.
- Chân khí và sinh lực tăng tùy theo ý thích, cảm thấy đủ thì thôi (+thêm sinh lực nhờ skill Tụ Linh Chi Thuật).
- Trí tuệ: không tăng.
- Mẫn tiệp: chỗ point còn lại.

+ Ưu điểm: trí mạng nhiều, né tránh cao, solo ổn.
+ Nhược điểm: sức đánh và phòng thủ yếu do ít cân lực, pk không bằng chiến.
+ Khắc phục: Cần luyện skill Tụ linh chi thuật để tăng dmg, def và máu nhiều hơn. Đồng thời luyện skill đánh lên cao + tinh luyện vũ khí để tăng sức đánh. Khi pk kết hợp với heal máu.
+ Cách build này nếu sinh lực cao làm buff được vì có khả năng tránh né cao, ít trúng đòn và máu nhiều.

2. Build theo kiểu attacker:
- Cân lực bằng mẫn tiệp hoặc hơn mẫn tiệp.
- Chân khí và sinh lực tùy thích.
- Trí tuệ: không tăng.

+ Cách build này dmg cao hơn, nhưng tỉ lệ crit ít hơn, solo ổn, pk thì chưa biết. Nếu có vũ khí tăng % trí mạng thì tốt hơn Crit build.

3. Build theo kiểu nuker :

- Cân lực và mẫn tiệp không tăng.
- Sinh lực vừa đủ. 
- Còn lại dồn vào chân khí và trí tuệ.

+ Ưu điểm: train theo kiểu của nuker cũng khá, lại ít phải tank đỡ nguy hiểm, máu nhiều hơn nuker. PvP 1 vs 1 với tanker kết hợp với chiêu chưởng tê liệt + giữ khoảng cách an toàn tỉ lệ thắng rất cao.
+ Nhược điểm: dmg không cao bằng nuker do phải xài hai khí mới lên một điểm trí tuệ, khá phí điểm. Nếu đánh nhau với tanker không phải 1 vs 1 hoặc để bị áp sát chỉ vài hit là về làng (do phòng thủ và né tránh vật lý cực yếu).

4. Build theo kiểu tăng cả 5 khí :

- Cân lực > Mẫn tiệp hoặc Mẫn tiệp > Cân lực tùy ý thích.
- Sinh lực kha khá (HP sau khi buff + Tụ linh chi thuật ngang ngửa tanker).
- Chân khí kha khá (để tăng dmg khí công + có mana đánh + chưởng).
- Trí tuệ tăng vừa phải đủ để chưởng tanker không miss (hoặc ít miss) + uống Linh dược + mang đồ +Trí tuệ.

+ Ưu điểm: Cách build này mọi thứ đều trung bình, PvP 1 vs 1 với tanker nhiều khả năng thắng và ít nguy hiểm hơn cách build theo kiểu nuker.
+ Nhược điểm: phải train nhiều skill (cận chiến + chưởng + buff) và solo khá mệt do dmg yếu. Nếu đánh nhau cùng lúc với cả tanker lẫn nuker thì khó.
Tác giả: copdeokinh