Hướng dẫn toàn tập build Đấu Hồn Cái - Cái Bang 9D Cửu Long Tranh Bá

Chơi ĐẤU HỒN CÁI thì các hảo hữu sử dụng được cả hai loại võ công Chưởng và Túy Quyền. Ngặt nỗi mỗi khi tăng 1 điểm cho Trí Tuệ các hạ cần đến 2 điểm khí (giống như chiến vệ cái) cho nên phần chưởng của ĐẤU HỒN có phần nào hạn chế. Bù lại ĐẤU HỒN có Túy Quyền rất lợi khi luyện công bị quái cận chiến.

Build Đấu Hồn Cái 9D


- Sau đây là chỉ số tương ứng khi các bạn tăng điểm cho ngũ khí của ĐẤU HỒN:
+2 điểm cho cân lực:
sát thương vật lý thấp nhất tăng 3
sát thương vật lý cao nhất tăng 6
phòng thủ vật lý tăng 12

+1 điểm cho chân khí:
sát thương khí công thấp nhất tăng 4
sát thương khí công cao nhất tăng 4
phòng thủ khí công tăng 2
nội công tăng 25

+2 điểm cho trí tuệ = 4 điểm khí:
chính xác khí công tăng 5
né tránh khí công tăng 4
phòng thủ khí công tăng 2

+3 điểm cho sinh lực:
máu tăng ~ 108

+1 điểm cho mẫn tiệp:
chính xác vật lý tăng 4
né tránh vật lý tăng 4

- Theo kinh nghiệm khi rảo qua các chủ đề trên diễn đàn bàn về ĐẤU HỒN CÁI thì tại hạ thấy các cao thủ tăng điểm khí chủ yếu vào cân lực, chân khí, sinh lực, trí tuệ.
(Sưu tầm)