Hướng dẫn toàn tập build Chương Minh Cái - Cái Bang 9D Cửu Long Tranh Bá

Class Chương Minh Cái là một trong những class luyện phê nhất của Cái Bang, nhất là trong thời buổi mà các đại hiệp thực sự đúng nghĩa còn hiếm hoi trên giang hồ.
Theo lý thuyết, Chương Minh Cái cần nhất là trí tuệ và chân khí. Khi chơi theo dòng này 1 vài nhân sĩ cố gắng tìm hiểu thì không thấy điểm trí tuệ có liên quan đến loại võ công nào của Chương Minh Cái. Chắc có lẽ điểm trí tuệ của Chương Minh Cái chỉ dùng để tăng khả năng nè tránh, phòng thủ khí công và thời gian hấp hối kéo dài hơn.
build chương minh cái

Sau đây là một vài ý kiến để các hảo hữu tham khảo. Các cao thủ nào có ý kiến hay hơn thì post lên nhé.

Hướng dẫn 2 dòng build Chương Minh Cái 9D

* Theo dòng Buff chuyên nghiệp:

- Điểm khí cần tăng ưu tiên chân khí, sinh khí kế đến là mẫn tiệp, trí tuệ còn cân lực thì tăng vừa đủ để cầm vũ khí
- Ưu điểm: Máu và mana nhiều, né tránh các chiêu của dòng chiến khá tốt, phòng thủ và né tránh chiêu của dòng chưởng cũng khá tốt.
- Nhược điểm: lên lvl là cả 1 vấn đề khó khăn vì sát thương quá thấp. Dễ bị ngoại thương vì phòng thủ vật lý quá thấp. Muốn lên lvl buộc phải tìm nhóm để pt.
- Theo dòng này lên Ngọc Đỗng Song Suy 1 thành, nhận chức trách mới có 114 point, mình phân bố ngũ khí có điểm như sau:
+ Cân lực: 20
+ Chân khí: 30
+ Trí tuệ: 22
+ Sinh khí: 30
+ Mẫn tiệp: 30

* Theo dòng Buff bán chuyên nghiệp:

- Điểm khí cần tăng ưu tiên mẫn tiệp, cân lực kế đến là chân khí, sinh khí còn trí tuệ tăng hay không tăng tùy các vào sở thích người chơi.
- Ưu điểm: Sát thương vật lý cao, né tránh và phòng thủ các chiêu của dòng chiến rất tốt, giảm bớt phần nào sát thương của dòng chưởng. Trong thời gian đầu các chiêu buff chưa cao có thể solo luyện lvl.
- Nhược điểm: máu ít và né tránh, phòng thủ khí công thấp nên rất dễ die bởi các dòng chơi theo chưởng.
- Theo dòng này lên Ngọc Đỗng Song Suy 1 thành, nhận chức trách mới có 114 point, mình phân bố ngũ khí có điểm như sau:
+ Cân lực: 30
+ Chân khí: 20
+ Trí tuệ: 8
+ Sinh khí: 20
+ Mẫn tiệp: 64

- NGỘ Ý của Chương Minh Cái thì tất cả tăng vào quyền, điểm còn dư thì để dành phòng khi phiên bản mới của Cửu Long cần đến đến.
(Sưu tầm)