Hướng dẫn toàn tập build Chiến Vệ Cái - Cái Bang 9D Cửu Long Tranh Bá

Bài này giúp người mới tham khảo trong thời gian đầu bở ngỡ khi bắt đầu theo CHIẾN VỆ CÁI.

Build Chiến Vệ Cái 9D


- Các bạn chơi class Chiến Vệ thì mình sử dụng chủ yếu:
+ Cân Lực (gia tăng sức mạnh tấn công vật lý và chỉ số phòng thủ vật lý)
+ Mẫn Tiệp (gia tăng sự nhanh nhẹn tức là ra chiêu chính xác hơn và né tranh giỏi hơn)

- Kế đến là:
+ Sinh khí (gia tăng chỉ số máu)
+ Chân khí (gia tăng chỉ số nội công, sức mạnh tấn công bằng khí công và chỉ số phòng thủ khí công)

- Việc cân đo đong đếm các điểm khí nêu trên như thế nào cho thích hợp thì tùy vào cách chơi của các bạn. Dưới đây có vài cách để tham khảo:

* Cách 1: Tăng thứ 1 là cân lực, thứ 2 là sinh khí, thứ 3 là mẫn tiệp (tỷ lệ + tham khảo: 2 cân lực, 1 sinh khí, 1 mẫn tiệp; lâu lâu thì đổi tỷ lệ 1 cân lực, 1 sinh khí, 2 chân khí)
=> Ưu điểm: luyện lvl nhanh.
=> Khuyết điểm: Do mẫn tiệp thấp nên né tránh thấp dễ dính đòn của quái, không chú ý máu dễ chết. Khi chiến đấu tay đôi với người khác (PvP) tỷ lệ đánh trúng đối thủ rất thấp và và né đòn của đối thủ rất ẹ.

* Cách 2: Tăng thứ 1 là mẫn tiệp, thứ 2 là sinh khí, thứ 3 là cân lực (tỷ lệ + tham khảo: 2 mẫn tiệp, 1 sinh khí, 1 cân lực; lâu lâu thì đổi tỷ lệ 1 mẫn tiệp, 1 cân lực, 2 chân khí)
=> Ưu điểm: luyện lvl khó chết. Khi chiến đấu tay đôi với người khác (PvP) tỷ lệ đánh trúng đối thủ cao và né đòn của đối thủ khá hiệu quả.
=> Khuyết điểm: luyện lvl chậm.

* Cách 3: Tăng thứ 1 là mẫn tiệp, thứ 2 là cân lực (tỷ lệ + tham khảo: 2 mẫn tiệp, 2 cân lực; lâu lâu thì đổi tỷ lệ 2 sinh khí, 2 chân khí hoặc 1 mẫn tiệp, 1 cân lực, 2 sinh khí)
=> Ưu điểm, khuyết điểm của cách này là tầm trung của cách 1 và cách 2.

- PvP ở đây là cùng dòng chiến giống CHIẾN VỆ CÁI, như: Huyết Chiến Ma (Ma Giáo), Thanh Long Nhân (Võ Đang), Bác Đấu Quỷ (Lục Lâm), La Hán Tăng (Thiếu Lâm), Chiền Thần Nữ (Bí Cung).
(Sưu tầm)