Hướng dẫn toàn tập build Bạch Hổ - Võ Đang 9D Cửu Long Tranh Bá

Ưu điểm của Bạch Hổ Nhân

Học được tất cả các võ công của Võ Đang trừ kiếm pháp, vậy thì ta sẽ có buff, quyền của Chu Tước, chưởng của Huyền vũ , buff của Thanh long.
Bị hạn chế điểm trí tuệ ( cái này gọi là ưu điểm vì nếu hạn chế điểm khác là mệt đó )
Khuyết điểm:
Do học quá nhiều nên dễ tẩu hỏa nhập ma ,"Khó lĩnh hội mức cao nhất của võ công."
Có thể nói sau Thanh Long thì Bạch Hổ là dòng cận chiến tốt nhì của Võ Đang, lại sở hữu khá nhiều chiêu Buff (phải mất thời gian để luyện lên thôi ), dùng quyền để cận chiến.
(Nhiều bạn cứ hỏi dùng quyền để đánh thì đi dòng nào, do Chu tước bị hạn chế về sinh lực nên mình chọn Bạch Hổ)

Về cách nâng của Bạch Hổ 9D

Sử dụng quyền pháp để tấn công.
Chiêu thức: 
- Dùng quyền pháp của chu tước(chiêu thức kỹ là chủ yếu)
- Buff của Chu tước, Thanh Long, Huyền Vũ (nhiều đam)
- Thêm các chiêu có hiệu ứng của Huyền Vũ (chỉ quan tâm chiêu gây stun)
- Không nên nâng chưởng của Huyền Vũ vì thiếu trí tuệ...

Điểm tiềm năng:
Nếu theo dòng cân chiến Critical nên nâng thế này :
- Mẫn tiệp: ưu tiên 1 , nâng nhiều nhất
- Cân lực: ưu tiên thứ , nâng đủ xài vũ khí (39 cho cấp NĐSX 9 thành)
- Sinh lực: nâng vừa đủ để train,dành điểm cho mẫn tiệp(sẽ được tăng khi buff thêm)
- Nội lực: nâng đến 25-30(sẽ được tăng khi buff thêm)
- Trí tuệ: không nâng.

PVP của Bạch Hổ

- Sử dụng các chiêu thức kỹ để tạo Critical
- Buff để nâng thêm máu,né tránh, chính xác,hấp thụ ngoại công
- Sử dụng các nhất kích kỹ để tạo hiệu ứng (giảm chính xác đối phương cái này quan trọng đó) và gây stun.

Sau khi lên Bạch Hổ nên set điểm:
- Cân lực : 60
- Chân khí: 20-25
- Sinh lực: 30-35
- Trí tuệ : 8
- Mẫn tiệp: còn lại

Từ đây bạn có thể theo bất cứ đường nào bạn muốn (trừ Nuker)

Famer
Ưu điểm: Cái này chắc ai cũng biết, train lẹ nhưng pk kém. (Thanh Long train thua xa)
Điểm: Lên 1 thành bạn nâng hết vào mẫn tiệp đến khi mẫn tiệp hơn cân lực 10-20. 
Sau đó là 2 cân lực-2 mẫn tiệp. Lên 1 cấp có 6 điểm thì bạn bỏ vào sinh lực (hay chân khí cũng được nếu thấy thiếu)

Lời khuyên: Lúc đầu nên theo đường này rồi lên dương quang reset lại, bạn không bị mất chiêu chỉ reset điểm, khi đó muốn theo đường khác của bạch hổ cũng không sao.

Tanker
Tại hạ đã check điểm thấy 1 sinh lực Thanh Long có 27-30 điểm máu còn Bạch hổ là 30-35 điểm. Vì thế con đường Tank cho Bạch Hổ là hoàn toàn sáng lạng, do vô số chiêu hỗ trợ buff, heal, sef-buff. Còn chiêu chưởng 70% choáng của Bạch Hổ mới lợi hại, 1 chiêu đó mang hiệu ứng bằng 2 chiêu của huyền vũ. Tuy tại hạ khuyên các bạn pass trí tuệ nhưng cũng nên chịu khó kiếm linh dược trí tuệ mà ăn vào, và tận dụng chiêu chưởng đó.

Nói chung Tanker thì cũng dễ nâng là cứ bỏ điểm vào sinh lực, cân lực chủ yếu. Nhưng 1 cân lực chỉ lên 1 def nên lại sinh ra 1 dòng lai giữa Crit và tank là: tanker mà nâng nhiều mẫn tiệp.
(Sưu tầm)