Giới thiệu và hướng dẫn Hắc Long Quyết 9D Cửu Long Tranh Bá

Hắc Long Quyết (Nam Xương) là nơi cất giấu các loại kỳ trân dị bảo quý hiếm và luôn ẩn chứa những mối nguy hiểm khôn lường.
Hắc Long Quyết là một trong hai quyết mới mở của Cửu Long Tranh Bá. Nơi đây là một thảo nguyên rộng lớn với khí hậu quanh năm ẩm thấp, tọa lạc tại một vị trí vô cùng hiểm trở của Bổn Đường Dã Thú Minh. Cũng như Hoàng Long Quyết (Hàng Châu), Hắc Long Quyết (Nam Xương) là nơi cất giấu các loại kỳ trân dị bảo quý hiếm và luôn ẩn chứa những mối nguy hiểm khôn lường.


Hắc Long Quyết có thể nói là Quyết ấn tượng nhất từ trước đến nay đối với người chơi bởi những thay đổi đột biến từ nhà phát triển. Đây là Quyết đòi hỏi cấp độ nhân vật khá cao (Thiên hoa nan trụy), cảnh đẹp bí hiểm trong Quyết như khiến người chơi như lạc vào một bản đồ hoàn toàn mới lạ, sương mù dày đặc.


Hướng dẫn đi Hắc Long Quyết

Bước 1: Đến bổn đường Dã Thú Minh tại Nam Xương. Tra khóa vào Quyết (Sử dụng khóa Kỳ Trân Các)Bước 2: Tiêu diệt 3 tên trùm ở các vị trí trong Hắc Long Quyết theo thứ tự từ 1 đến 3

Bước 3: Phá cửa và tiêu diệt các thế lực ngoại đạo bên trong.Bước 4: Sau khi tiêu diệt hết thế lực ngoại đạo, phá cửa tiếp theo và diệt trừ tên trùm Chúc Dung Đại Đế (trùm sẽ biến hình 3 lần.Bước 5: Phá cửa vào nơi cất giấu vật phẩm quý giá. Sau đó phá cửa tiếp và thoát ra ngoài.


Sau khi thành công và thoát khỏi Hắc Long Quyết, người chơi sẽ có danh hiệu “Hắc Long Toái Bộ” (với người có công lớn nhất trong tiêu diệt Chúc Dung Đại Đế) và “Dã thú phong môn” (với nhóm đồng hành đi cùng).
(Sưu tầm)