Tìm hiểu mật đồ Bá Vương Động: map, vị trí boss, items...

So với những vùng khác thì Bá Vương Động là khu vực có ích trong việc nhặt item và điểm kinh nghiệm. Phải có dược thảo tên là Bá Vương Thảo (có thể nhận được ở Huyết Sa Bình) hoặc điểm huyệt chống Bá vương độc vụ thì mới có thể chịu đựng được.
Đặc biệt ở tầng cuối cùng của Bá Vương Động có Quái giữ item bí mật của Cửu Long Tranh Bá nhưng chỉ có bên thắng trong Hắc Bạch đại chiến của Huyết Sa Bình mới có thể vào tầng cuối cùng này.

Mật đồ Bá Vương Động

Tầng 1


Bạch Ảnh Thần Trảo


Tầng 2:


Huyết Ảnh Quỷ Yêu


Tầng 3:


Hắc Ảnh Thiết Đao


Yêu Thú Huyết Ảnh:

– Cấp độ yêu cầu: Ngọc Nhị Kim Hoa 10
– Spawn delay: ~4h-6h


Drop: Bội đai huyết kim


Tầng 4:


Hắc Đạo Thần Ảnh

– Cấp độ yêu cầu: Ngũ khí triều nguyên 6Vật phẩm rớt:
Vệ tướng Quân:

– Cấp độ yêu cầu: Tam Hoa Tụ Đỉnh 7

– Spawn delay: ~4h


– Drop: Đại địa huyết châu, băng tay 300 sát thương, huyết tinh, sâm, linh chi, thẻ bài, vũ khí 15% trí mạng…

Bá vương Trấn mộ thú:

– Cấp độ yêu cầu: Tam Hoa Tụ Đỉnh 7


Tầng 5:

Tầng Vệ Tướng Quân– Danh hiệu: [Nhất đại cao thủ]
Ra đòn trí mạng tăng 10%
Tăng 7% sát thương khi ra đòn trí mạng
Sát thương tăng 3%
Sát thương khí công tăng 3%
Sinh mệnh tăng 200
(Sưu tầm)