(Text) Hướng dẫn nhiệm vụ sư đồ cấp 3,4 9Dragons Cửu Long Tranh Bá

Đầu tiên để trở thành sư phụ (Master) thì bạn cần đạt lv 73 (Nhật Nguyệt 1). Nếu đang là đệ tử thì bạn phải từ bỏ sư phụ. Sau khi đã là sư phụ thì bạn không thể là đệ tử nữa. (Không thể mang tín vật đệ tử).
Hướng dẫn này chủ yếu cho bạch đạo, nhưng hắc đạo dựa vào đó vẫn làm tốt. Có gì sai xót mong các bạn góp ý và bổ xung.

Đầu tiên là nhiệm vụ trở thành sư phụ cấp 5 (5’th Class Master)
- Khi trở thành sư phụ cấp 5 bạn có tối đa 2 đệ tử.
- Số điểm đóng góp bạn cần có để trở thành sư phụ cấp 4 là 1000 điểm.
- Bạn sẽ tích góp được tối đa là 1000 điểm nếu bạn chưa trở thành sư phụ cấp 4

Nhiệm vụ bắt đầu ở NPC Jiang Daxi in ở giữa Hợp phì cạnh Vạn Đại Gia

Nhiệm vụ sư đồ cấp 4:
- Yêu cầu điểm đóng góp là 1000 điểm
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ trở thành Sư phụ cấp 4.
- Bạn có tối đa 3 đệ tử, Điểm đóng góp tối đa là 40K và khi có đủ 40k điểm bạn sẽ thực hiện NV sư đồ cấp 3

Ngay khi bạn đạt 1k điểm đóng góp thì bạn di chuyển tới map Hợp Phì (có thể bạn cần relog nhé) sẽ hiện lên bảng thông báo của nhiệm vụ.

Nhiệm vu: 4'th Class Discipleship Advancement - part 2
- Bạn đến nói chuyện với ima Tiezhong ở HP để làm tiếp bước 2
- Chạy đến HSB nói chuyện với thằng giử cổng
Ông ta yêu cầu bạn xuống tầng 1 của Bá Vương Động, gặp tên ăn mày Ye Xiaoqing. 

Anh ta sẽ yêu cầu bạn giết quái để nhận được vật phẩm
Nhiêm vụ này quái bạn cần giết có thể là tăng thiếu lâm tầng 1 hoặc lục lâm đầu tầng 2 (Bí Cung thì là tăng tầng 1). Bạn đánh khoảng 10-20 con sẽ nhận được vật phẩm trên.

Để hoàn thành nhiệm vụ bạn quay lại nói chuyện với Sima Tiezhong ở HP

Nhiệm vụ: 4'th Class Discipleship Advancement-Final


Bạn đến gặp nhận NV

Nhiệm vụ sư đồ Cấp 3:
- Yêu cầu bạn có 40k điểm đóng góp.
- Sau khi trở thành sư phụ cấp 3 bạn được nhân tối đa 4 đệ tử và có tối đa 500k điểm đóng góp và bạn cần 500k điểm đóng góp để làm NV sư đồ cấp 2.
- Mỗi khi bạn đạt 40k điểm đóng góp thì các bước nhiệm vụ mới xuất hiện.

Phần 1
- Bạn đến HP gặp Sima Tiezhong
- Ông ta yêu cầu bạn đi giết con mập cầm gậy mặc áo đỏ ở trong Kim Tiền Bang gần chỗ gắn key.
- Sau khi nhận được vật phẩm, bạn quay lại HP gặp Sima Tiezhong để hoàn thành nhiệm vu.

Phần 2

- Bạn đến HP gặp Sima Tiezhong để thực hiện bước 2.Ông ta đưa cho bạn vật phẩm.
- Tiếp theo bạn sang TGT (HD) Trịnh Châu (BD) nói chuyện với Luo Changbo (trưởng thôn) của làng.
- Tiếp theo bạn đến Tiêu cục (ko nhớ thôn nào @@) củng ở TGT nhận vật phẩm.
- Tiếp đến bạn phải đi quyết tvc TGT(chui vào trong quyết)

Quay lại HP gặp Sima Tiezhong để hoàn thành nhiệm vụ

Phần 3
- Cũng nhận nv tại HP, sau đó chạy đến Thương Phòng ở Tế Nam (HĐ) đại đồng nhận vật phẩm, >>>đến tiêu cục, >>>đến tửu ******* sẽ nhận dc 
- Chạy về lại HP trả nv.
(Sưu tầm)