Nhiệm vụ "Vén màn bí mật tứ phương thần môn" - 9D Cửu Long Tranh Bá

"Vén Màn Bí Mật Tứ Phương Thần Môn" là nhiệm vụ cơ bản trong game Cửu Long Tranh Bá. Muốn làm nhiệm vụ "Vén màn bí mật tứ phương thần môn" bạn phải có đủ 5 mảnh thẻ bài bị vỡ của tứ phương thần môn.

Thu thập 5 mảnh thẻ bài bị vỡ của Tứ Phương Thần Môn

Mảnh thứ 1: Q “ 10 năm thái bình” - do lão kể chuyện ở môn phái. (Hồi sinh đan mua trong hiệu thuốc tại các làng ngoài map môn phái).

Mảnh thứ 2: Q “Hồng quyên y” do lão bán vũ khí ở làng 1 sau khi làm xong nv lão sẽ cho.

Mảnh thứ 3: Q “tấm lòng của người con hiếu tháo” - do Thằng con trai có hiếu ở Hợp Phỉ cho sau khi làm mọi cho nó các nv như mua 20 há cảo (mua trong tửu điếm ở các thôn, Hợp Phì ko bán), tìm Linh Lang Thảo (ở góc trên cùng bên phải Hợp Phì) cho hắn.

Mảnh thứ 4: Q “Chiếc gương bị vỡ” - do Thằng bồ của con thôn nữ Du Ngọc Châu) (làng 3) giấu dưới gốc cây đen ở gần mấy con Huyết Liêm Tăng chổ Bạch Sa Bình - chỉ lấy được sau khi tìm ra xác của hắn và báo thù cho hắn xong về gặp Du Ngọc Châu sẽ cho bạn miếng thứ 4.

Mảnh thứ 5: do Ông quan Triệu Hàn Thiết ở Hợp Phỉ cho sau khi làm xong hết Q Cống phẩm - cái này nói cho rõ là hắn chỉ cho cái bản đồ, mình phải về Bạch Sa Bình, gần cây cầu đi vô Bắc Tử Vong Cốc sẽ thấy mấy bia đá đánh nó để lấy.

Có đủ 5 mảnh và Chu Thiên Hoả Phù đạt 12 thành thì chạy qua Hợp Phì sẽ xuất hiện ở góc chợ thằng võ lâm nhân Đoan Mộc Tịch Sơn (gần em Mạc), cho nó xem thẻ bài (lúc này đã ghép hoàn chỉnh). Nó nói mấy câu rồi biến mất.

Chạy qua Đại Đồng thấy một cái dấu Võ Lâm Hành nữa ngay giữa bầy huyết ảnh cưỡi chó có một pho tượng là nv vén màn bí mật, lật bức tượng lên để thẻ bài vào, không mở được cơ quan. 
Khi đó sẽ gặp lại thằng võ lâm nhân ở Hơp Phỉ ngay cho pho tượng. Lần này nó hăm dọa đòi lấy cái thẻ bài nhưng mình không cho, dọa không được nó biến thành con Xích Huyết tổ viên khả nghi.

Chạy ra ngoài đập mấy thằng Xích huyết tổ viên khả nghi, đập tới chừng nào có thằng chịu không nổi phun cái chìa khóa ra là được.
Quay trở về chỗ pho tượng, lần này mở được cơ quan, lấy được:
+ Cây quạt của Hoàng Long đại đế
+ Đôi giày tăng 10% tốc độ di chuyển + 1% né tránh.