Điều chế tín vật 9D Cửu Long Tranh Bá

Điều chế tín vật thì bạn đến gặp thằng béo bán tạp hoá mỗi làng, mỗi map mỗi làng khác nhau thì sẽ điều chế 1 hoặc nhiều loại tín vật khác nhau. Ngay từ map TGT bạn đã có thể điều chế tín vật rồi.

Điều chế tín vật


Tỷ lệ điều chế thành công có nhiều hay không phụ thuộc vào việc bạn Donate loyalty cho NPC nhiều hay ít.

Mỗi NPC ở mỗi làng sẽ yêu cầu bạn Donate loyalty 1 số vật phẩm khác nhau tuỳ thuộc vào lv và quái bạn train (đánh rớt )

Để biết được NPC của map nào đó điều chế tín vật gì và cần vật phẩm gì để donate loyalty bạn có thể bấm L


Sau đó chọn LOYALTY sau đó chọn MAP, rùi chọn NPC điều chế tín vật. Mục điều chế đồ sẽ cho bạn biết NPC đó điều chế vật phẩm gì, mục donate loyalty sẽ cho bạn biết NPC chấp nhận những vật phẩm gì bạn có thể donate.

Vật phẩm donate được sẽ sáng trong hành trang như ảnh trên

Vật phẩm donate thường là các loại đá ác danh và danh tiếng + 1 số danh phẩm ví dụ : danh phẩm của tứ quân tử, ngũ hổ tượng, túy bát tiên ( nhưng không lấy hết cả bộ).
Vì vậy khi đi train nhặt được nên để lại để về sau donate mà điều chế. Bạn donate tối đa là 1000 ở tất cả các NPC. 
Sau đây mình sẽ hướng dẫn điều chế một số tín vật quan trọng, và theo Map. 
Trước tiên có một số vật phẩm nằm trong nguyên liệu điều chế mà chỉ rớt khi đi Quyết

4 vật phẩm này rớt từ quyết tử vong cốc trở đi.

4 vật phẩm này rớt trong TTQ. Riêng plate of rising sun có từ [I]---> [VI]

Tín VậtNguyên LiệuThôn _ Map
Bội đai huyết kimNanh thú thô kệch - 5 cái
chân trước của báo - 5 cái
xương hổ to - 5 cái
túi da chứa nước ngọt - 5 cái
lựu thạch ( trung ) - 10 cái
kim tỵ ( trung ) - 10 cái
plate of silver coins - 5 cái
plate of wild tower - 5 cái
mảnh vỡ kim loại - 10 cái
Thôn 1
Hàng châu
Bội đai hắc thiếtmật gấu - 5 cái
ngà voi - 5 cái
sáo dã thú đỏ - 5 cái
dây thừng đại hùng - 5 cái
lựu thạch ( trung ) - 10 cái
kim tỵ ( trung ) - 10 cái
plate of silver coins - 5 cái
plate of wild tower - 5 cái
mảnh vỡ kim loại - 10 cái
Thôn 1
Hàng châu
Bá vương bội đaiBội đai huyết kim – 1 cái
Bội đai hắc thiết – 1 cái
Tiêu bài của ngân tiền đường – 5 cái
Bùa bằng xương của dã thú minh – 5 cái
lựu thạch ( trung ) - 10 cái
kim tỵ ( trung ) - 10 cái
plate of golden coins – 5 cái
plate of beast clan – 5 cái
mảnh vỡ kim loại – 10 cái
Thôn 3
Hang châu
Đại Địa Huyệt châuHight quality rising sun talisman – 5 cái
plate of rising sun – 5 cái
Hãm thanh chúc tửu – 1 cái
Kim tỵ ( thượng ) – 10 cái
Lựu thạch ( thượng ) – 10 cái
Mảnh vỡ kim loại – 30
Silver spirit leader’s plate – 10 cái
Ice spirit leader’s plate – 10 cái
Thôn 3
BHBC
Hãm thanh huyết tửuThần bài của BH – 10 cái
Lộc nhung – 10 cái
Răng ma mút – 10 cái
Da tuyết nhân – 10 cái
Kim tỵ ( thượng ) – 10 cái
Lựu thạch ( thượng ) – 10 cái
Mảnh vỡ kim loại – 30 cái
Thôn 2
BHBC
Thanh Long KỳĐại Địa Huyệt châu – 2 cái
Kim tỵ ( thượng ) – 50 cái
Lựu thạch ( thượng ) – 50 cái
Mảnh vỡ kim loại – 150 cái
[IV] plate rising sun – 5 cái
piece of north sea icy palace map – 5 cái
Damged order from emperor lei (1) – 5 cái
Thôn 3
tibet
Song long kỳBá vương bội đai – 2 cái
Kim tỵ ( thượng ) – 50 cái
Lựu thạch ( thượng ) – 50 cái
Mảnh vỡ kim loại – 150 cái
[V] plate rising sun – 5 cái
[II] piece of north sea icy palace map – 5 cái
Chief’s hat – 5 cái
Thôn 3
tibet
Hăc long kỳHãm thanh chúc tửu – 2 cái 
Kim tỵ ( thượng ) – 50 cái
Lựu thạch ( thượng ) – 50 cái
Mảnh vỡ kim loại – 150 cái
[VI] plate rising sun – 5 cái 
[III] piece of north sea icy palace map – 5 cái
Damged order from emperor lei (2) – 5 cái
Thôn 3
tibet
(Sưu tầm)