Giới thiệu Thiên Ma đại đế - Ma Giáo Cửu Long Tranh Bá

"Ta là thần, ta là phật. Thiên Ma chỉ có con đường thống trị và thống trị. Thiên Ma là ta." - Thiên Ma Đại Đế.

Giới thiệu Thiên Ma đại đế

Xuất thân: Ma giáo
Võ công độc môn: Thiên Ma quân lâm vũ
Binh khí: Phá thiên ma đao


Hình mẫu của Đại đế chính là bản thân. Thiên Ma Đại Đế là giáo chủ Ma Giáo và cũng là người khó tính nhất trong võ lâm. Bản tính người này hung ác, xảo quyệt, tàn bạo và ranh ma.

Thiên Ma Đại Đế là nhân vật nổi bật nhất thời kỳ Cửu long đại loạn. Không ai trong võ lâm có thể sánh được với Giáo chủ Ma giáo về võ công. Đây chỉ là tin đồng vì chưa có ai gặp Đại đế mà sống sót trở về kể chuyện thực hư. Thậm chí vo công của người này còn cao hơn cả những truyền thuyết trên giang hồ.

Nếu như sự biến mất của Hồ San San sau cơn đại loại gây tiếc thương nhất cho giới võ lâm thì sự biến mất của Thiên Ma Đại Đế là điều may mắn nhất. Võ lâm sẽ chẳng có một ngày bình yên nếu còn những kẻ như Thiên Ma Đại Đế.