Giới thiệu Lục Lâm Vương - Lục Lâm Minh Cửu Long Tranh Bá

"Dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng hết sức. Đó chính là cuộc đời" - Lục Lâm Vương.

Giới thiệu Lục Lâm Vương

Xuất thân: Lục Lâm Minh
Võ công độc môn: Quân hồ hoành nhạc thế
Binh khí: Như ý thất tuyệt thương

Lục Lâm Vương là người có tinh thần kiên cường vô hạn và ý chí bất khuất, không nản chí dù trong hoàn cảnh xấu nhất. Giống như Tu La Ma Hậu, Lục Lâm Vương có xuất thân khó khăn, để kiếm ăn được thì chỉ có bước chân vào con đường đạo tắc. Nhưng Lục Lâm Vương chưa bao giờ bi quan về số phận của mình.

Lục Lâm Vương luôn xứng đáng với lòng tin tưởng tuyệt đối của bạn bè trong võ lâm và trở thành minh chủ của Lục Lâm Minh, bang phái có nhiều đệ tử nhất cùng với Cái Bang. Tuy không bao giờ cười hay đùa giỡn, Lục Lâm Vương luôn coi đồng liêu và đệ tử như bản thân mình nên mọi người đều thích chàng. Tuy không được Bạch đạo chấp nhận, Lục Lâm Vương vẫn là một người đầy nghĩa khí.