Tổng quan về Anh Hùng Đoàn, Hội trong 9Dragons - Cửu Long Tranh Bá

Giới thiệu về Anh Hùng Đoàn

Anh hùng đoàn là một tập thể mà trong đó tập hợp những người trong cùng một môn phái với nhau (Võ Đang, Cái Bang, Thiếu Lâm…). Một Anh Hùng Đoàn có thể chứa tối đá 40 thành viên. Gia nhập Anh Hùng Đoàn bạn sẽ có được một số lợi ích: train cấp, pk, mua bán, offline…

Giới Thiệu về Hội:

Hội là một liên minh có từ hai đoàn trở lên. Một Hội có thể liên minh tối đa 5 đoàn và số lượng thành viên tối đa trong một hội là 200 thành viên.Tên của Hội sẽ được lấy theo tên Đoàn chính (đoàn chủ đoàn đó mời liên minh). Khi liên minh các đoàn lại với nhau thành một hội. Sẽ tăng sự liên kết với nhau. Làm tăng sức mạnh của tất cả các đối tác.

Một Anh Hùng Đoàn hoạt động như thế nào?

Một Anh Hùng Đoàn bao gồm 3 nhóm chính: Đoàn chủ (1 người), Đoàn trưởng (tối đa 9 người) và Đoàn viên.Quyền hành của Đoàn chủ và Đoàn trưởng như sau:

Đoàn chủ: mời mem vào hội, set quyền Đoàn trưởng, drop quyền Đoàn trưởng và trục xuất mem khỏi hội.

Đoàn trưởng: mời mem vào hội.

Hướng dẫn lập Anh Hùng Đoàn:

Để lập được một Anh Hùng Đoàn trước tiên bạn cần phải đạt thành tựu Dương Quang Nhị Hiện (lv 49) và hoàn thành Q Võ Lâm Chi Mộng. Sau đó trong tổ đội phải có ít nhất 5 thành viên cùng môn phái.


Sau đó bạn (người muốn sáng lập hội phải làm chủ tổ đội) tìm đến NPC đóng góp của môn phái.


Yêu cầu đóng góp môn phái của bạn phải có tối thiểu 5000.


Sau đó click vào mục “Lập Anh Hùng Đoàn”


Sau đó ban chỉ việc đặt tên mà mình thích cho đoàn của mình (hình dưới là đã liên minh các đoàn lại với nhau nên Đoàn trở thành Hội).

(Sưu tầm)