Một số thuật ngữ cần biết trong 9Dragons - Cửu Long Tranh Bá

Cũng như các game khác, Cửu Long Tranh Bá có khá nhiều thuật ngữ cơ bản và nâng cao. Nếu bạn muốn chơi mượt game này thì nên biết qua về các thuật ngữ, điều đó sẽ giúp bạn khá nhiều.

Một số thuật ngữ

• Indy21 : Công ty sản xuất game Cửu Long Tranh Bá 
• 9D : NineDragons : Tên Tiếng Anh của Cửu Long Tranh Bá

Các chức danh của môn phái 

• Tanker : cận chiến , chuyên dùng các chiêu thức giáp lá cà 
• Nuker : dòng chưởng hay còn gọi là dòng khí công , chuyên dùng nội lực bản thân tạo ra các chưởng nội công 
• Buffer : dòng hỗ trợ hay còn gọi là dòng trí tuệ, chuyên dùng nội lực hỗ trợ đồng đội , đồng hành 
• Hybrid : dòng hoàn hảo , tập hợp các yếu tố của 3 dòng trên . 

Những điều về nhân vật

• Char : Charracter : nhân vật trong game
• Lv : level : thành tựu của nhân vật
• 5k: ngũ khí/ điểm ngũ khí
• DH : Danh hiệu : các danh hiệu của nhân vật , có nhiều tính năng
• CL : Cân Lực : Cân Lực càng cao thì sát thương và phòng thủ vật lý càng cao .Yếu tố chính để sử dụng vũ khí.
• CK : Chân Khí : Chuyển Chân Khí thành nội công .
• TT : Trí Tuệ, trí tụê càng cao thì độ chính xác và khả năng né khí công càng cao , làm cho điểm tác động bổ sung của võ công khí công càng cao 
• SL : Sinh Lực : Sinh lực chuyển thành sinh mệnh của cơ thể . Sinh lực càng cao thì khả năng phục hồi sinh mệnh càng nhanh .
• MT : Mẫn Tiệp : Mẫn Tiệp càng cao thì khả năng ra đòn chính xác và tỉ lệ né tránh càng tăng . Đồng thời khả năng ra đòn trí mạng cũng tăng theo . 
• Def : phòng thủ
• Crit : Critical : trí mạng : sát thương được x 1.5
• Speed : tốc độ di chuyển 
• HP : Health Point : sinh mệnh , máu , được hiển thị = màu đỏ
• MP : Mana Point: nội công , được hiển thị = màu xanh 
• Xp : kinh nghiệm , thể hiện = % 
• Dam/Dmg : Damage : Lực đánh cơ bản hoặc tổng hợp tác dụng lên mục tiêu

Các chiêu thức võ công 

CTK : Chiêu thức kỹ
NKK : Nhất kíck kĩ
PKK : Phi Kíck Kĩ
TSK : Tất Sát Kỹ 
................................

Các địa danh trong Cửu Long

• HP : Hợp Phì : thị trấn sầm uất nhất Cửu Long
• NX : Nam Xương ( Bạch Đạo ) 
• HC : Hàng Châu ( Hắc Đạo )
• LD : Liêu Đông ( Hắc Bạch Lưỡng Đạo ) 
• TN : Tế Nam ( Bạch Đạo )
• TGT : Thạch Gia Trang ( Hắc Đạo ) 
• TC : Trịnh Châu ( Bạch Đạo )
• ĐĐ: Đại Đồng ( Hắc Đạo ) 
• BHBC: Bắc Hải Băng Cung ( Hắc Bạch Lưỡng Đạo ) 
• LL: Lâu Lan( Hắc Bạch Lưỡng Đạo ) 
• BVĐ : Bá Vương Động ( Hắc Bạch lưỡng đạo ) • STQ : Sinh Tử Quyết ( HB )
• DVQ : Diêm Vương Quyết ( HB) 
• TND: Thiên Ngân Điện
• MTC: Mãnh Thú Các
• KTB: Kim Tiền Bang
• DTM: Dã Thú Minh
• TTQ: Thăng Thiên Quyết

Các danh hiệu 

• TDT : Thiểm Điện Thủ
• GHTT : Giang Hồ Tân Tinh
• Vén màn : Vén màn bí mật tứ phương thần môn 
• TVH : Tử Vong Hiệp
• DVH : Diêm Vương Hiệp 
• TNH : Thiên Ngân Hiệp
• MTH : Mãnh Thú Hiệp 
.........................................
• LMTK : Lạc Mông Thần Khách
• HSTQ : Hàng Sơn Tân Quí
• PDTT : Phá Diện Thánh Thủ
• DNCK : Đoạn Nương Chi Khách 
• TTTK : Tử Thần Thần Khách
• TTMK : Tử Thần Ma Khách 
• HLDK: Hoàng long diệt kiếm
• HLTB: Hắc long toái bộ
• ĐHTA: Đoạt hồn thập ảnh
• NDCT: Nhất đại cao thủ

Các cấp bậc thành tựu

Đối với các thành tựu , người ta thường viết tắt 2 chữ cái đầu của mỗi tiếng .
VD : Ngũ Long Phụng Thánh : NL
Dương Quang Nhị Hiện : DQ 

Các thuật ngữ & từ tắt chatter hay sử dụng 

• Login : đăng nhập 
• Relog : đăng nhập lại 
• Quit : thóat game
• AFK : Away from Keyboard : Ở xa bàn phím <=> Đã đi vắng
• Solo : đánh một mình , đáng riêng
• PK : Player Kill : giết người
• PvP : Player vs Player : Đánh nhau 
• Mob : quái vật
• Fix : sửa chữa lỗi 
• Lag : game bị giựt hình
• Dis : bị văng khỏi game 
• Acc : Account : tài khoản
• Pass : Password : mật khẩu 
• Noob = Newbie : người mới chơi 
• Pro : trùm , giỏi , mạnh 
• Xxxk : Vd : 200k  200 ngàn ngân lượng 
• Boss : trùm 
• Quest : nhiệm vụ
• KTC : Kì Trân Các
• Dt : Danh Tiếng
• Ad : Ác Danh
• VDG : Vạn Đại Gia
• MTL : Mạc Thái Lan
• Ht : Huyết tinh
• VK : vũ khí 
• Vote : bầu cử , bình bầu
• Spam : reply bài không có nội dung mang tính đóng góp 
• Ks : Kill steal : tranh giành quái vật , trang bị , mở hòm Quyết ,…
• Newbie : người chơi mới
• Lol : laughing out loud : cười rất to 
• KTB : Kim Tiền Bang
• MTC : Mãnh Thú Các 
• Slot : các ô trống dùng để ép trang sức vào trong vũ khí , trang phục . 
• Bug : lỗi game
• NPC : Non Player Charracter : Nhân vật không người chơi 
• 1k = 1000 lượng 
• DP : Danh phẩm 
• Bvt : bá vương thảo , thuốc trị độc ở Bá Vương Động 
• Ty = thank you , tks = thanks : cảm ơn
• 1mil = 1000k 
• Event : sự kiện 
• Pm : Personal message : tin nhắn cá nhân giữa 2 người