Một số phím tắt, câu lệnh trong 9Dragons - Cửu Long Tranh Bá

Giới thiệu qua về 1 số phím tắt, câu lệnh trong game 9D CLTB mà các tân thủ nên biết.

Cửa sổ chính

Mở/đóng nhận vật: C

Mở/đóng hành trang: I

Mở/đóng võ công: S

Mở/đóng ngộ ý: D

Mở/đóng Giang Hồ Phong Vân Lục: Q

Sử dụng dãy phím tắt: 0~9

Chuyển trang trong dãy phím tắt: `

Mở/đóng tùy chọn: O

Mở/đóng bản đồ: M

Phóng to/thu nhỏ bản đồ: -.+

Mở/đóng Cửu Long Toàn Đồ: N

Nhặt vật phẩm: phím space

Những phím tiện ích

Mở/đóng trợ giúp: F1

Mở/đóng giao diện: F5

Vị trí bạn đầu của giao diện: F6

Mở/đóng hảo hữu: F7

Mở đóng hộp thư: F8

Mở/đóng nhạc nền: F9

Thoát khỏi trò chơi: F12


Chiến đấu/nghỉ ngơi

Chuyển đổi trang thái từ chiến đấu/hòa bình: Tab

Khi đã chọn khinh công để thi triển: Alt


Hội thoại

Tham gia hội thoại: Enter

Đổi kênh hội thoại: Enter rồi Tab


Tầm nhìn

Xoay góc quay của màn hình sang hướng Bắc: Delete

Phóng to/ thu nhỏ màn hình: Home/End


Những phím khác

Chụp màn hình: Print Screen

Đóng cửa số mới nhất: Ecs

Biểu hiện tình cảm: để chế độ nghỉ ngơi và ấn phím số bên phải, có 9 biểu cảm.