Hướng dẫn train quái lên cấp nhanh kết hợp boss danh phẩm

Mục đích của bài viết này nhằm giúp đỡ những bạn mới chơi có thể train cấp hiệu quả hơn. Bài viết này áp do cho tất cả gamer 9D.

Mẹo giúp bạn train nhanh hơn

- Điểm kinh nghiệm khi đánh boss nhân 1,5.
- Tốt nhất nên có buff đầy đủ, và 1 healer (buff thuần or 2b) bên cạnh buff máu.
- Các bạn hãy tìm cho mình 1 sư phụ (master) để hưởng điểm huyết. Các mốc 49, 99, 149… khi đánh boss sẽ được nhân ngẫu nhiên từ 1 đến 10.
- Cố gắng nhớ vị trí, thời gian boss ra và đánh thường xuyên.
- Mua thẻ x2 sử dụng mỗi khi đánh boss.

Hướng dẫn này sẽ dùng khi kết hợp đánh boss danh phẩm khi train cấp.

Boss danh phẩm là gì?

Là những loại quái đặc biệt xuất hiện thường xuyên ở các bãi train, khi kill boss những vật phẩm bạn nhận được là: tiền và danh phẩm dùng để thu thập đổi ấn ngũ khí ở Vạn Đại Gia. Boss xuất hiện ở tất cả các bản đồ, ngoại trừ Thường Trúc Thôn, Hợp Phì, Lâu Lan và Tây Tạng.

Các bước chuẩn bị:

Bước 1: bạn phải vào môn phái và nhận 1 sư phụ.
Bước 2: sư phụ phải online, bạn đánh quái cho tới khi điểm huyết (điểm chính giữa) hiện lên 49. 
Bước 3: xác định được boss danh phẩm ở đâu và chạy tới đó.
Bước 4: giết boss danh phẩm để được tính nó là con quái thứ 50 bạn giết.

Điểm thưởng kinh nghiệm sẽ tăng ngẫu nhiên.

Lưu ý: tại các mốc 999 khi giết boss sẽ luôn được nhân 10 điểm kinh nghiệm. Khi đánh boss bạn có thể ăn x2 kinh nghiệm để kết hợp để được hưởng nhiều hơn điểm kinh nghiệm.

Clip thực tế khi giết boss ở mốc 999:

Dưới đây là vị trí xuất hiện các boss danh phẩm:

Bản đồ Bạch Đạo

Trịnh Châu

Boss danh phẩm 1 (Ngọc đổng song suy 6)


Boss danh phẩm 2 (Chu thiên hỏa phù 4)


Bản Đồ


Tế Nam

Boss danh phẩm 1 (Chu Thiên Hỏa Phù 12)


Boss danh phẩm 2 (Dương Quang Nhị Hiện 12)


Bản Đồ


Nam Xương

Boss danh phẩm 1 (Ngũ Khí Triều Nguyên 3)


Boss danh phẩm 2 (Ngũ Khí Triều Nguyên 12)


Bản Đồ


Bản Đồ Hắc Đạo

Thạch Gia Trang

Boss danh phẩm 1 (Ngọc Đổng Song Suy 4)


Boss danh phẩm 2 (Ngưng Thần Nhập Khí 8)


Bản Đồ


Đại Đồng

Boss danh phẩm 1 (Dương Quang Nhị Hiện 2)

…updating…

Boss danh phẩm 2 (NGũ Long Phụng Thánh 6)

…updating…

Bản Đồ


Hàng Châu

Boss danh phẩm 1 (Ngọc Nhị Kim Hoa 11)


Boss danh phẩm 2 (Ngũ Khí Triều Nguyên 12)


Bản Đồ


Hắc Bạch Lưỡng Đạo (Bản Đồ Chung)

Liêu Đông

Boss danh phẩm 1 (Thiên Hoa Nan Truy 6)


Boss danh phẩm 2 (Thiên Hoa Nan Truy 6)


Bản Đồ


Bắc Hải Băng Cung

Boss danh phẩm 1 (Phản Phược Quy Chân 4)


Boss danh phầm 2 (Cải Lão Hoàn Đồng 6)


Bản Đồ


(Sưu tầm - Pic by AynRand)