Hướng dẫn cách build Chiến Thần Nữ Bí Cung 9D

Chiến Thần Nữ (cận chiến) là dòng được nhiều game thủ chọn khi chơi Bí Cung vì chiến thần nữ có ưu thế là đánh giáp lá cà và solo khá tốt, Tuy nhiên, có cái lợi thì cũng có cái hại ... đó là chiến thần nữ ngốn thuốc trị ngoại thương khá nhiều thêm vào đó lượng máu của chiến thần nữ cũng phải vào hàng trâu nếu như muốn solo và cận chiến tốt.

Dưới đây là cách build điểm cho Chiến Thần Nữ:

- Cân lực 50

- Mẫn tiệp 45

(dùng tạm cho thời gian đầu có thể bây giờ các bạn hơi yếu nhưng lượng máu khoảng 2500 sẽ khắc phục được chuyện đó).

- Tăng máu lên 2500

- Nội công thi khoảng 300

Khi đạt đủ những điều đó rồi thì tập trung điểm để có được:

- Cân lực 70

- Mẫn tiệp 70

Bây giờ các bạn có được 1 lượng điểm kha khá trong suốt quá trình train lên ngũ long phụng thánh các bạn có thể tăng vào sinh lực hoặc nội lực ... tùy ý.

VD:
Char chiến thần nữ của tôi lúc trước ở bản test là :
- Máu 4500
- Nội lực 600
- Cân lực 90
- Mẫn tiệp 84

Khi đã ở ngũ long phụng thánh rồi thì tăng cân lực 2 mẫn tiệp 2 (vì song hoàn yêu cầu lượng mẫn tiệp và cân lực gần bằng nhau nên bắt buộc 2 chỉ số này phải ngang nhau).