Hệ thống Môn Phái trong 9Dragons - Cửu Long Tranh Bá

Môn phái là trung tâm của Cửu Long Tranh Bá, có khái niệm cho rằng tương tự như một chủng tộc trong trò chơi bình thường. Có tất cả 6 môn phái tồn tại trong Cửu Long Tranh Bá.
Hiện tại có 6 môn phái được chia thành Bạch Đạo môn phái và Hắc Đạo môn phái. Bạch Đạo môn phái gồm có Thiếu Lâm, Cái Bang, Võ Đang và Hắc Đạo gồm có Lục Lâm, Bí Cung, Ma Giáo. Bạch đạo môn phái có thể được gọi là thế lực võ lâm hiện tại còn Hắc đạo môn phái là thế lực võ lâm đầy triển vọng.

Phân loại Môn phái Đặc trưng

Thiếu Lâm: Môn phái của những hoà thượng. Đây là môn phái giữ vị trí Võ Lâm Bắc Đẩu. Nổi tiếng là nơi ở của Đạt Ma Đại Sư và là nơi mở đầu lịch sử võ lâm nhưng nơi đây nổi tiếng hơn nữa vì là đại già lam của Thiền Tông Phật Giáo. Lv. 6 mới có thể nhập môn nhưng chỉ có thể tạo nhân vật nam.

Cái Bang: Môn phái của những người ăn mày. Đây là môn phái lớn có thế lực trải rộng nhất võ lâm, là nơi sản sinh ra nhiều anh hùng trong một thời gian dài, là môn phái tiêu biểu của Bạch đạo. Lv. 4 mới có thể nhập môn. Dây là môn phái dễ nhập môn nhất.

Võ Đang: Cùng với Thiếu Lâm, Võ Đang là môn phái đứng đầu trong võ lâm Bạch đạo. So với Thiếu Lâm Tự kết hợp võ công vào Phật giáo thì Võ Đang kết hợp võ công với Đạo giáo. Nổi tiếng về Thái Cực Quyền nhưng kiếm pháp còn nổi tiếng hơn nữa. Không có điều kiện hạn chế nhập môn nhưng ít nhất thì phải Lv. 20 mới có thể gia nhập.

Lục Lâm: Môn phái của những đạo tặc. Thế gian hỗn loạn, những nông dân bị cướp mất ruộng đất, mất kế sinh nhai hay những tội phạm bị quan phủ truy bắt, chịu sự bất công đang ngày càng tăng lên. Họ trốn vào sâu trong núi và lập nhóm tự xưng là nghĩa tặc.Bây giờ họ đã phát triển thành Lục Lâm. Lv. 6 có thể nhập môn nhưng thực chất là phải Lv. 10 mới có thể gia nhập.

Bí Cung: Đây là tổ chức bí mật được thiết lập bởi những phụ nữ. Thế lực thần bí được giấu sau những tấm mạng che mặt, sử dụng võ công đặc biệt dựa trên nền tảng yêu thuật và thủ đoạn đó rất xấu xa. Lv. 4 có thể nhập môn nhưng chỉ có thể tạo nhân vật nữ.

Ma Giáo: Họ tập trung sức mạnh, tạo ra tôn giáo của dân chúng. Đương nhiên những tôn giáo của dân chúng đó bị cản trở bởi triều đình và võ lâm Bạch đạo. tuy nhiên họ chịu đựng sự cản trở đó hàng trăm năm, liên kết lại thành một và tạo ra Ma Giáo. Hiện tại Ma Giáo là môn phái tiêu biểu cho Hắc đạo võ lâm.Không có giới hạn về điều kiện gia nhập nhưng ít nhất cũng phải có Lv. 20 thì mới có thể gia nhập.

Mỗi môn phái lại chia làm 4 dòng nhân vật khác nhau khiến cho thế giới Cửu Long Tranh Bá càng thêm đa dạng.
  Môn phái   Dòng chiến đấu  Dòng trí tuệ  Dòng hoàn hảo  Dòng khí công
 Cái Bang Chiến Vệ Cái Thương Minh Cái Đấu Hồn Cái Giáng Long Cái
 Thiếu Lâm             La Hán Tăng Kim Cang Tăng Phục Ma Tăng Chế Ma Tăng
 Võ Đang Thanh Long Nhân Chu Tước Nhân Bạch Hổ Nhân Huyền Vũ Nhân
 Lục Lâm     Bác Đấu Quỷ Diệu Thủ Quỷ Thái Sơn Quỷ Thiết Giáp Quỷ
 Bí Cung Chiến Thần Nữ Thiên Thần Nữ Tử Hà Nữ Nhiếp Hồn Nữ
 Ma Giáo Huyết Chiến Ma Quỷ Hồn Ma Cuồng Bạo Ma Hắc Phong Ma