Hệ thống danh hiệu trong game 9Dragons - Cửu Long Tranh Bá

Danh hiệu Môn phái

 Môn phái Danh hiệu Yêu cầu Hiệu quả
Cái Bang Cái Bang tu luyện đệ tửGia nhập môn phái
 Cái Bang nhất kết đệ tửQuyết định chức trách
 Cái Bang nhị kết đệ tử
 Cái Bang tam kết đệ tửHoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Bí Cung Bí Cung tu luyện đệ tửGia nhập môn phái
 Bí Cung tỳ nữQuyết định chức trách
 Bí Cung ngọc nữ
 Bí Cung huyền nữHoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Thiếu Lâm Thiếu Lâm tu luyện đệ tửGia nhập môn phái
 Thiếu Lâm sa diQuyết định chức trách
 Thiếu Lâm hành giả
 Thiếu Lâm tu hành tăngHoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Lục Lâm Lục Lâm tu luyện đệ tửGia nhập môn phái
 Lục Lâm vô căn nhaQuyết định chức trách
 Lục Lâm bạch cân nha
 Lục Lâm hắc cân nhaHoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Võ Đang Võ Đang tu luyện đệ tửGia nhập môn phái
 Võ Đang đạo phiênQuyết định chức trách
 Võ Đang đạo nhânHoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
 Võ Đang đạo sĩHoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Ma Giáo Ma Giáo tu luyện đệ tửGia nhập môn phái
 Ma Giáo ma tôngQuyết định chức trách
 Ma Giáo sứ giả
 Má Giáo sử lệnhHoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2


Danh hiệu Phong Vân Lục

Danh hiệu Thành tựu Phong Vân Lục Hiệu quả 
Thiết đảm hổ tâm Ngọc Đỗng Song Xuy 12 thànhHận nữ đăng thiên  
Tăng 5 phòng thủ 
Tăng 5 phòng thủ khí công
Nguyệt hạ giai nhân  Kiệu cưới
Tăng 50 phòng thủ 
Tăng 50 phòng thủ khí công
Phản hồi 1% sát thương vật lý
Giữ tình thần tượng nhân
Ngai vàng gỗ đàn hương 

Thập nhị trang phục
Tăng 30 tránh né 
Tăng 20 tránh né khí công
Giúp đỡ Hà Bắc tiêu cục  Công tư đa mang  
Tăng 35 phòng thủ
Tăng 30 phòng thủ khí công
An ủi oan hồn  Mộng trung nhân  
Tăng 50 sát thương 
Tăng 60 sát thương khí công
Tăng vị thế bạch đạoBạch đạo thiên hạ  
Tăng 70 sát thương 
Tăng 65 sát thương khí công 
Tăng 50 phòng thủ 
Tăng 40 phòng thủ khí công 
Tăng vị thế hắc đạo Hắc đạo thiên hạ
Trả mối hận của người đàn ông  Bất cộng đái thiên
Tăng 55 sát thương 
Tăng 60 sát thương khí công 
Tăng 15 tránh né 
Tăng 10 tránh né khí công   
Giúp Hổ mục thiết đàmGuốc gỗ
Tăng 80 sát thương 
Tăng 75 sát thương khí công 
Tăng 30 chính xác 
Tăng 20 chính xác khí công 
Giúp Thiên thủ kiếm hổCuộn vải bông  
Nhận sự dạy bảo của lão tiền bối Sự dạy bảo của lão thích khách  
Tăng 60 phòng thủ 
Tăng 50 phòng thủ khí công 
Tăng 150 sinh mệnh tối đa 
Tăng 150 nội công tối đa 
Phong Vân NhiĐệ tử của Thiên thắng mônTăng 5% sát thương khi ra đòn trí mạng
Tăng 75 sát thương 
Tăng 70 sát thương khí công
Đuổi mãnh thú  Mất bò mới lo làm chuồng  
Phản hồi 2% sát thương vật lý 
Phản hồi 3% sát thương khí công 
Tăng 100 khả năng đỡ đòn 
Tìm Kim ngân hoa  
Kim ngân hoa
Phản hồi 3% sát thương vật lý

Phản hồi 2% sát thương khí công
Tăng 200 sinh mệnh tối đa
Tăng 150 nội công tối đa
Giết Giang Tây Nhị hungNgọc nhị kim hoa 12 thành    Hiệp khách hành Giang Tây nhị hung Tăng 7% sát thương khi ra đòn trí mạng thành công.
Tăng 100 tỷ lệ đỡ đòn.
Sức sát thương tăng 85.
Sức tấn công khí công tăng 80.  
Giết Chiết Giang Song MaHiệp khách hành Tuyệt Cường song ma.
Tế Nam hiệpChu thiên hoả phù 12 thànhHòm vàng Thượng Hoa thôn  
Đại Đồng hiệpThần linh tượng của Trường Thu thôn
Vén màn bí mật Tứ phương thần môn  Chu thiên hỏa phù 12 thành  Di vật của Tứ phương thần môn (Hạ)  
Tăng 10% tốc độ di chuyển 
Tăng 5 tốc độ hồi phục sinh mệnh 
Tăng 5 tốc độ hồi phục nội công 
Tăng 20 phòng thủ 
Nam Xương thần khách   Nhật nguyệt hợp bích 1 thành - 4 thànhNáo loạn ở Chính Dương thôn 
Tăng 150 sinh mệnh.
Tăng 150 nội công.  
Hàng Châu thần kháchNáo loạn ở Thập Muội thôn
Thiểm điện thủ    Nhật Nguyệt Hợp Bích 12 thànhNhiệt tâm của hiệp khách
Tăng 7% tốc độ di chuyển 
Tăng 250 sinh mệnh tối đa 
Tăng 150 nội công tối đa 
Phản xạ 2% sát thương ngược lại đối thủ. 
Giang hồ tân tinh  Ngọc nhị kim hoa 6 thành  Tín nghĩa của hiệp khách 
Tăng 5% khả năng tránh đòn trí mạng 
Tăng 5% sát thương khi ra đòn trí mạng
Tăng 5% tốc độ di chuyển 
Tăng 150 sinh mệnh tối đa 
Tăng 100 nội công tối đa 
[Khai ấn] Hàng phục Tuyết lệnh chủ [Khai ấn] Hàng phục Tuyết lệnh chủPhòng thủ tăng 10%
Sát thương tăng 170 Phản hồi 5% sát thương
[Khai ấn] Hàng phục Ngân lệnh chủ [Khai ấn] Hàng phục Ngân lệnh chủNội công tăng 10%
Chính xác / chính xác khí công tăng 6% Hấp thu 3/1000 sát thương thành sinh mệnh
[Khai ấn] Hàng phục Băng lệnh chủ [Khai ấn] Hàng phục Băng lệnh chủTốc độ di chuyển tăng 5%
Sát thương khí công tăng 150
Phản hồi 5% sát thương khí công
[Khai ấn] Hàng phục Kim lệnh chủ [Khai ấn] Hàng phục Kim lệnh chủTốc độ di chuyển tăng 5%
Sát thương khí công tăng 150
Hấp thu 1/1000 sát thương thành nội công
[Khai ấn] Chinh phục Bắc Hải [Khai ấn] Chinh phục Bắc HảiKhả năng ra đòn trí mạng tăng 10%
Tăng 7% sát thương khi trí mạng
Hấp thu 4/1000 sát thương thành sinh mệnh
Phản hồi 8% sát thương 

** Chú thích: Võ Lâm Hành             Võ Lâm Tiểu Sự                Hiệp Khách Hành Danh hiệu         Mô tả Hiệu quả
 Lạc mông thần khách Giết Mông diện ma Phật, cốc chủ của Nam Tử vong cốcTăng 50 phòng thủ 
Tăng 50 phòng thủ khí công 
Tăng 2% chính xác 
Tăng 2% chính xác khí công
Tăng 3% khả năng ra đòn trí mạng
 Phá diện thánh thủ Giết Song diện ma cái, cốc chủ của Bắc Tử vong cốc
 Hàng sơn tân quý Giết Mai San Hạc, cốc chủ của Đông Diêm Vương cốcTăng 70 phòng thủ 
Tăng 70 phòng thủ khí công 
Tăng 3% chính xác 
Tăng 3% chính xác khí công 
Tăng 4% khả năng ra đòn trí mạng
 Đoạn nương chi khách Giết Thiệu Liễu Nương, cốc chủ của Tây Diêm Vương cốc
 Đoạt hồn thập ảnh     Giết Bí ảnh đoàn chủ Thần ma bí ảnhTăng 20% chính xác 
Tăng 20% chính xác khí công 
Tăng 5% tốc độ di chuyển
 Tử thần thần khách Giết Hoàng Kim Chế cương quỷ và Tiếu Nhan Kim Nang Quỷ, phó bang chủ của Thiên Ngân Điện chi nhánh Nam Xương của Kim tiền bangTăng 100 sát thương 
Tăng 100 sát thương khí công 
Tăng 5% chính xác 
Tăng 5% chính xác khí công 
Tăng 5% khả năng ra đòn trí mạng
 Tử thần ma khách Giết Viêm ngưu quỷ, Dã thú quỷ, phó minh chủ của Mãnh thú các chi nhánh Hàng Châu của Dã thú minh
 Hoàng long diệt kiếmGiết bang chủ Kim Tích Sơn của bổn đường Vạn Kim Điện,Tăng 150 sát thương 
Tăng 150 sát thương khí công 
Tăng 6% chính xác 
Tăng 6% chính xác khí công 
Tăng 6% khả năng ra đòn trí mạng
 Hắc long toái bộGiết minh chủ Chúc Dung Đại Đế của bổn đường Dã Thú Các
 Nhất đại cao thủ Giết Tần Vệ Tướng QuânRa đòn trí mạng tăng 10%
Tăng 7% sát thương khi ra đòn trí mạng
Sát thương tăng 3%
Sát thương khí công tăng 3%
Sinh mệnh tăng 200
 Nhất kích lạc nhật Giết Lãnh MỹTăng 200 sát thương 
Tăng 200 sát thương khí công 
Tăng 7% chính xác 
Tăng 7% chính xác khí công 
Tăng 7% khả năng ra đòn trí mạng
 [Phong ấn] Hàng phục Tuyết lệnh chủ Giết  Tuyết Lệnh Chủ, một trong 4 lệnh chủ ở Bắc Hải Băng CungPhòng thủ tăng 10%
Sát thương tăng 170
 [Phong ấn] Hàng phục Ngân lệnh chủ  Giết  Ngân Lệnh Chủ, một trong 4 lệnh chủ ở Bắc Hải Băng CungNội công tăng 10%
Chính xác / chính xác khí công tăng 6%
 [Phong ấn] Hàng phục Băng lệnh chủ  Giết  Băng Lệnh Chủ, một trong 4 lệnh chủ ở Bắc Hải Băng CungTốc độ di chuyển tăng 5%
Sát thương khí công tăng 150
 [Phong ấn] Hàng phục Kim lệnh chủ  Giết  Kim Lệnh Chủ, một trong 4 lệnh chủ ở Bắc Hải Băng CungTránh né tăng 6%
Khả năng ra đòn trí mạng tăng 600/10000
 [Phong ấn] Chinh phục Bắc Hải  Tiêu diệt 4 lệnh chủ của Bắc Hải Băng CungPhòng thủ tăng 10%
Tốc độ di chuyển tăng 5%
Chính xác / chính xác khí công tăng 6%
Khả năng ra đòn trí mạng tăng 600/10000