Bí quyết săn đồ trong Bá Vương Động (P2) - Cửu Long Tranh Bá

Mỗi loại Trùm sẽ rơi ra các vật phẩm có giá trị tương ứng, nếu muốn biết Bội Đai Huyết Kim rơi ra từ Trùm nào, bạn chỉ cần xem bài viết này mà thôi.

Cửu Long Tranh Bá - Bí quyết săn đồ trong Bá Vương Động (p2)

Mỗi loại Trùm sẽ rơi ra các vật phẩm có giá trị tương ứng, nếu muốn biết Bội Đai Huyết Kim rơi ra từ Trùm nào, bạn chỉ cần xem bài viết này mà thôi.

Yêu Thú Huyết ảnh và Bội Đai Huyết Kim

Cấp độ yêu cầu: Ngọc Nhị Kim Hoa 10Hắc Đạo Thần ảnh và Đại Địa Huyết Châu, Bá Vương Bội Đai, Tu La Ngọc…

Cấp độ yêu cầu: Ngũ Khí Triều Nguyên 6Vệ Tướng Quân

Cấp độ yêu cầu: Tam Hoa Tụ Đỉnh 7


Bá Vương Trấn Mộ Thú

Cấp độ yêu cầu: Tam Hoa Tụ Đỉnh 7


Ghi chú:

- Bá Vương Trấn Mộ Thú: Bao tay tăng 200 sát thương, vũ khí tăng 7% khả năng ra đòn trí mạng.

- Vệ Tướng Quân: Bao tay tăng 300 sát thương, Vũ khí tăng 1500/10000 khả năng ra đòn trí mạng, Đại địa huyết châu, Nhân Sâm, Linh Chi, Huyết Tinh, Vệ Quốc Bài, các loại ấn quý giá.

Kinh nghiệm săn:

- Yêu Thú Huyết Ảnh thời gian ra là ngẫu nhiên từ 4 đến 6 giờ kể từ khi trùm chết.

- Hắc Đạo Thần Ảnh thì không ai biết chính xác thời gian nó ra, có khi đi ngang qua ngẫu nhiên sẽ gặp nó.

- Vệ Tướng Quân thì 4 tiếng ra 1 lần tính từ thời gian trùm chết.
(Sưu tầm)