Bản cập nhật (33) - Bổ sung Đế Long Hành lần 2

Cửu Long, sức mạnh của chín rồng có thể làm rung chuyển giang hồ đã biến mất không để lại dấu vết. Giang hồ chỉ còn lưu truyền những bí mật về Cửu Long Ngọc Bích. Và các môn phái đang ra sức khôi phục lại sức mạnh của mình. Đế Long Hành là chìa khoá giải đáp tất cả những bí ẩn này. Thông qua Đế Long Hành, sự thật về Cửu Long Đại Loạn và Cửu Long Ngọc Bích sẽ sáng tỏ.

Bản cập nhật 33 sẽ tiếp tục bổ sung nhiệm vụ Đế Long Hành lần 2. Cửu Long Ngọc Bích sẽ dần được hé lộ qua hàng loạt hệ thống nhiệm vụ mới của Lục Đại Phái.

Bản cập nhật 33 dự kiến cập nhật từ 16:00 đến 16:30, thứ Ba ngày 14/08/2007 với những thay đổi chính sau:
Bổ sung: Đế Long Hành lần 2 (Cấp độ yêu cầu: Từ Ngọc Đỗng Song Xuy 5 trở lên)
Môn phái  
Đế Long Hành mới
Cái BangBất quái chi quỹ, Trục Vạn Lý Bộ, Cửu long bí thư
Lục Lâm
Hạ tiêu tiêu vũ sơn, Mãn khang u oán sơn
Phân tán trục phong sơn, Hoài biệt hận đa sơn
Thiếu LâmKiến tích, Kiến ngưu, Đắc ngưu
Bí CungHoa thốn tàn hồng, Hồng Lan Hắc Lan, Dương đông kích tây
Võ ĐangHồng trần hữu tình, Sát nhân diệt khẩu, Trả thù
Ma GiáoDạ cuồng phong vũ,  Mai thạch tam hợp, Gian tế của Ma Giáo

Bổ sung: Vật phẩm y phục Kỳ Trân Các
Kỳ Trân Các tiếp tục bổ sung y phục trang trí có giới hạn thời gian (Chu tước y/ Thanh long y/ Huyền vũ y/ Bạch hổ y/).

Điều chỉnh: Lỗi không xuất hiện Tần vệ tướng quân trong Hắc Bạch đại chiến.